Rok se sešel s rokem a za pomoci odborníků jsem se rozhodl uvést na svět nové internetové stránky, kde chci prezentovat svoji fotografickou tvorbu. Předchozí verze webu byla poměrně neaktualizovaná a příspěvky se objevovaly velmi sporadicky, což bych teď chtěl…